DMS - Dokumenty, mládež & společnost

Občanské sdružení Dokumenty, mládež & společnost, o.s. bylo založeno v roce 2006 producentkou Zuzanou Dražilovou (v r. 1996 absolvovala produkci na FAMU) a navázalo na činnost společnosti s ručením omezeným Sunfilms s.r.o. (dříve Sunfilm - spiral productions s.r.o.). Jeho hlavním cílem jsou vzdělávací a kulturní aktivity, určené především mládeži ve věku 10- 30 let, v souvislosti s výrobou a distribucí nekomerčních dokumentárních filmů a multimediálních projektů na tato témata: lidská práva, křesťanství, novodobá historie, xenofobie, rasismus, antisemitismus, tolerance mezi národnostními menšinami, sociální problémy ve společnosti apod. Za tímto účelem organizuje sdružení nekomerční kulturně-vzdělávací projekty a též kulturní a vzdělávací akce pro děti, mládež i dospělé, včetně vzdělávání pedagogů, a to v celé České republice i zahraničí. Během roku 2013 bude sdružení přejmenováno na Adonai o.s. z důvodu postupně se měnící činnosti občanského sdružení.  
 
Uskutečněné projekty:

2006 - 2007    Teenageři a židé: vzdělávací projekt na téma antisemitismu dneška; 3 části ze Strmilova, Mikulova a Ostravy, natáčeli žáci základních škol a studenti gymnázií pod supervizí (více na dálku) profesionálních dokumentaristů;

2008 - 2009    Dcery 50. let: výroba svědectví 35ti Dcer politických vězňů 50. let (projekt byl oceněn Cenou Evropské komise „Zlatá hvězda 2008“);

2009                50. léta - 14 seminářů pro pedagogy z celé ČR ve 14ti krajských městech ČR;
 
 
V posledních dvou letech se DMS o.s. zabývalo především těmito projekty:
 
2010                 Děti 50. let: výroba audiovizuálních svědectví synů politických vězňů 50. let;
 
2010 – 2011   Distribuce do 2.700 škol ČR: rozeslání a umístění audiovizuálních svědectví (sada
tří DVD) včetně tištěných a elektronických metodických materiálů pro pedagogy;
 
2011                 Děti „těch druhých“: výroba svědectví dětí židovských komunistů pro archivní účely (Marty Slánské, bratří Šlingů a Jana Kavana);   
 
2011                 Dcery 50. let v zahraničí: tvorba databáze 1.000 institucí, knihoven, univerzit apod. ve 23 zemích EU za účelem umístění audiovizuálních svědectví Dcer politických vězňů 50. let v těchto organizacích a výroba masterů;  
 
2012 - 2013    Projekce dokumentů „Zmizelí sousedé“ a svědectví „Děti 50. let“ spojené s besedami s pamětníky nebo odborníky na tématiku židovské kultury a historie na školách ČR; 
 
2013                 DVD do zahraničí: rozmnožení a rozeslání DVD se svědectvími Dcer politických vězňů 50. let do několika set institucí ve 23 zemích EU.

Naše projekty

----------------------------------------------------
50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů

----------------------------------------------------

Dcery 50. letAudiovizuální svědectví – výpovědi dcer politických vězňů v bývalém Československu v období 1948 – 1960

----------------------------------------------------

ZMIZELÍ SOUSEDÉaneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů.


Copywriting eBRÁNA s.r.o. Jednotný firemní styl eBRÁNA s.r.o.