O projektu

Občanské sdružení Dokumenty, mládež & společnost, o. s. pořádá na podzim 2009 sérii seminářů pro učitele dějepisu, společenskovědních předmětů a další zájemce z řad pedagogických pracovníků. Semináře mají vést ke zkvalitnění výuky novodobé historie ČR na základních i středních školách.
 
Semináře budou pro účastníky zdarma, kromě akce v Ostravě v úterý 13. října, kde je hlavním organizátorem občanské sdružení PANT (www.pant.cz). Účastníci seminářů dostanou bezplatně metodický materiál v tištěné i elektronické podobě pro výuku o 50. letech včetně ukázkového snímku z audiovizuálních svěděctví dětí politických vězňů 50. let.
 
Naše občanské sdružení získalo akreditaci těchto seminářů od MŠMT (č.j. 21267/2009-25-431). Účastníci semináře dostanou potvrzení o jeho absolvování v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
 
Realizace seminářů je finančně podpořena odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt získal ocenění Evropské komise „Golden Stars 2008“.

Více o získání ceny Evropské komise : http://www.dmska.cz/aktuality/predani-cenz-v-bruselu-.html


Audiovizuální výpovědi dcer politických vězňů 50. let v bývalém Československu natočili a střihem zpracovali s více než 20-ti ženami studenti dokumentární tvorby FAMU pod supervizí režisérky Heleny Třeštíkové. Svědectví jsou koncipována jednoduše a největší kvalitu nese sama výpověď ve statických záběrech.
Ve svém dětství či raném mládí zažily tyto děti oddělení od svých rodičů, strach o život svůj, i svých blízkých, pocity poníženosti, osamocení, nespravedlnosti - zkrátka diskriminaci v mnoha sférách svého života, a to až do jejich dospělosti. Byly označovány „dětmi nepřátel státu“, vyrůstaly často s jedním ze svých rodičů, anebo zcela bez rodičů, jejich rodiny se ocitly zcela bez prostředků na sociálním a společenském dně …


Naše projekty

----------------------------------------------------
50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů

----------------------------------------------------

Dcery 50. letAudiovizuální svědectví – výpovědi dcer politických vězňů v bývalém Československu v období 1948 – 1960

----------------------------------------------------

ZMIZELÍ SOUSEDÉaneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů.


Copywriting eBRÁNA s.r.o. Jednotný firemní styl eBRÁNA s.r.o.