Reference

Jan Šlégr, ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Hradec Králové

Dobrý den, chci poděkovat a potvrdit, že jsme zásilku obdrželi v pořádku a včera jsme využili Vámi zaslaný materiál. Svědectví jsou hezky zpracovaná a žáci deváté třídy jim se zájmem naslouchala.
S přáním všeho dobrého, Jan Šlégr

Mgr. Kateřina Hrozková, MŠ a ZŠ Pustiměř

Vážená paní Magistro Dražilová, za naši MŠ a ZŠ Pustiměř Vám děkuji za DVD Dcery 5O. let. Jedná se o problematiku, k níž jsme dlouho postrádali materiál tohoto charakteru. Svědectví Dcer naše žáky 9. ročníku velmi oslovilo, pomohlo jim nazírat danou historickou etapu. Z následné evaluace, kterou jsem mezi deváťáky provedla, vyplynula pouze pozitivní hodnocení, žáci pociťovali soucit, poznali zrůdnost totalitního režimu, oceňovali odvahu daných žen mluvit o pro ně tak velkém prožitém utrpení. Osobní svědectví (zprostředkovaná DVD) jsou pro mladé lidi velkým přínosem.
 

Lukáš Provaz, Gymnázium J. Ortena, Kutná Hora

Vážená paní, vážený pane,
děkuji za zaslání sady materiálů k projektu "Dcery 50. let". Jejich využití předpokládám v hodinách dějepisu ve 3. ročníku + s dějepisných seminářích, zaměřených na dějiny 20. století.

Jako velkou přednost natočených svědectví vnímám stopáž jednotlivých příspěvků, neboť délka kolem 20 min. je přesně vhodná pro využití v hodině s následnou diskuzí, komentáři apod.

Michaela Bartošová, Střední škola lesnická, Hejnice

Dobrý den,
děkujeme za dodání DVD "Dcery politických vězňů". Obsah plně odpovídal našemu očekávání. První projekci jsem uskutečnila v pátek 04.03. v hodině dějepisu ve druhém ročníku studijního oboru "Ekologie a ochrana prostředí". Tento měsíc právě probíráme události v letech 1948 - 1953, studenti měli sami připravenou prezentaci, a protože se jedná o projektové vyučování, a vaše DVD doplnilo jejich informace o autentická svědectví. Rozhodně budeme s těmitp materiály pracovat i v dalších ročnících, a to jak v hodinách dějepisu, tak české literatury.
Děkujeme vám za poskytnuté materiály, které zásadně pomohou při výuce tohoto tématu.

Naše projekty

----------------------------------------------------
50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů

----------------------------------------------------

Dcery 50. letAudiovizuální svědectví – výpovědi dcer politických vězňů v bývalém Československu v období 1948 – 1960

----------------------------------------------------

ZMIZELÍ SOUSEDÉaneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů.


Copywriting eBRÁNA s.r.o. Jednotný firemní styl eBRÁNA s.r.o.