O projektu

Audiovizuální projekt „Dcery 50. let“ nabízí osobní výpovědi Dcer politických vězňů 50. let, zpracované formou orální historie. Tato svědectví umožňují mládeži osobně se identifikovat s hlavními protagonistkami, které vypovídají o svém dětství a mládí. Na DVD jsou ke svědectvím přidány zajímavé unikátní archivní materiály (např. rozsudky Státního soudu, další důležité dobové dokumenty jako soudní rehabilitace atd., dobové rodinné a další fotografie, dopisy rodičů z vězení a členů rodin do vězení apod.), které ve srovnání se svědectvími přiblíží mládeži informace o 50. letech z jiného pohledu. Metodické materiály pro pedagogy obsahují stručný přehled novodobé historie ČR a jsou výbornou pomůckou pro přípravu na výklad o 50. letech.

 Materiály, které školy základní i střední dostávají, jsou unikátní v tom, že jde o autentická svědectví žen, které jako děti či jako mladé dívky zažily perzekuci totalitního režimu 50. let. Jde tak o originální výklad 50. let formou individuálního osobního prožitku.

Umístěním a užitím audiovizuálních svědectví „Dcer 50. let“ a metodických materiálů o 50. letech na školách ČR chceme zkvalitnit výuku novodobé historie a vzbudit dlouhodobější zájem současné nejmladší generace žáků a studentů škol o novodobé české dějiny, ale i současné společenské dění, a přispět tak k rozvoji současné občanské demokratické společnosti. Materiály, které budou poskytnuty školám, též splňují požadavky v současnosti propagovaného mezioborového vzdělávání.


Naše projekty

----------------------------------------------------
50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů

----------------------------------------------------

Dcery 50. letAudiovizuální svědectví – výpovědi dcer politických vězňů v bývalém Československu v období 1948 – 1960

----------------------------------------------------

ZMIZELÍ SOUSEDÉaneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů.


Copywriting eBRÁNA s.r.o. Jednotný firemní styl eBRÁNA s.r.o.