Co škola získá

DVD se třemi patnáctiminutovými svědectvími tří dcer politických vězňů. Jde o osobní svědectví těchto žen: paní Miroslavy Bočkové (dcery vedoucího odbojové skupiny na Českobrodsku), paní Ludmily Vaďurové (dcery majitele továrny na výrobu pleteného zboží, který po roce 1948 převáděl lidi přes západní hranici) a paní Jaroslavy Matouškové (dcery dělníka a člena pražské odbojové skupiny plánující převrat po roce 1948).

 

Na dalších dvou DVD jsou:

1) výpověď dvou sester, paní Marie Janalíkové a Hany Součkové, které byly dcerami lékárníka a majitele továrny na výrobnu léčiv „Inhalochema“ z Uherského Brodu (33 min.);

2) svědectví dcery sedláka, paní Boženy Šimanské z Přerova (35 min.).

Svědectví jsme vybrali tak, aby byla různá délkou i obsahově a aby se vzájemně doplňovala.

 

Jedna sada pro jednu školu tedy bude obsahovat následující materiály: tři různá DVD s pěti vybranými svědectvími šesti různých dcer politických vězňů 50. let; jedny tištěné metodické materiály pro pedagogy s názvem „50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů“; jedno CD vložené do metodických materiálů, na kterém je: třicetiminutový snímek (který je souborem ukázek ze svědectví devatenácti žen), powerpointová prezentace, slovník dobových pojmů a metodický materiál v elektronické podobě.

 

Zástupci škol dostanou prostřednictvím našeho projektu do rukou unikátní materiály, které nemohou získat jiným způsobem než takto.

Školy se poté budou moci přímo obrátit na Dcery politických vězňů 50. let se žádostí, zda by se Dcery mohly osobně zúčastnit besed se žáky a studenty na školách v rámci projekcí svědectví.


Naše projekty

----------------------------------------------------
50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů

----------------------------------------------------

Dcery 50. letAudiovizuální svědectví – výpovědi dcer politických vězňů v bývalém Československu v období 1948 – 1960

----------------------------------------------------

ZMIZELÍ SOUSEDÉaneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů.


Copywriting eBRÁNA s.r.o. Jednotný firemní styl eBRÁNA s.r.o.